Tien vasen laita

Miksi laihialaiset ajavat autolla tien vasenta laitaa?
– Ettei oma kaista kuluisi.