Laihialaispedo

Laihialais-pedofiili pikkulapselle:
– Ostatko karkkia?